Zespół

Karolina Janowska-Niedziela

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie

adwokat@kancelariakjn.pl

18 352 44 44

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2005 r.) oraz kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność Integracja Europejska (2006 r.). W czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe odbywając praktyki w Prokuratorze Rejonowej, Policji, Kancelariach Prawniczych oraz działając w organizacji Europejskie Forum Studentów AEGEE Rzeszów.
W 2011 roku ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz zdała egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

W latach 2005-2011 zatrudniona na stałe w Kancelarii Prawniczej Cabała, Mazur, Grochowska S.C., gdzie uczestniczyła, między innymi, w prowadzeniu spraw związanych z upadłością spółek.

W 2011 roku odbyła specjalistyczny kurs języka angielskiego dla prawników Legal English, potwierdzony certyfikatem.

Preferencje zawodowe Karoliny Janowskiej-Niedziela to prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne oraz prawo spółek handlowych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym sprawami pracowniczymi. Dysponuje wiedzą niezbędną w procesie tworzenia i likwidacji tych podmiotów. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu kontraktów (handlowych, produkcyjnych, obrocie nieruchomościami, sprzedaży przedsiębiorstw), sporządzaniu analiz prawnych, prowadzeniu negocjacji handlowych oraz reprezentowaniu podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi, w tym uczestnicząc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych.

Eliza Janowska

Obsługa sekretariatu

sekretariat@kancelariakjn.pl

18 352 44 44

Absolwentka V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe odbywając praktyki w Prokuraturze Rejonowej oraz działając w Sekcji Prawa Cywilnego oraz Sekcji Prawa Pracy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie. Włada językiem angielskim.