Kancelaria adwokacka
Karolina Janowska-Niedziela

Kancelaria Adwokacka KJN oferuje kompleksową obsługę prawną, kierowaną zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych.

Oferujemy stałą obsługę prawną

Prowadzimy indywidualne sprawy

Świadczymy doraźną pomoc prawną

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka KJN świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Adwokat Karolina Janowska-Niedziela dysponuje wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, pozwalającym zajmować się sprawami Klientów w każdym z obszarów obowiązującego prawa, co zapewnia komfort obcowania tylko z jednym prawnikiem, potrafiącym skutecznie doradzać we wszystkich interesujących Klienta sprawach.

Celem Kancelarii jest pomoc Klientowi z zachowaniem najwyższych standardów wiedzy, profesjonalizmu, rzetelności i fachowości.

Siedziba Kancelarii mieści się w ścisłym centrum Gorlic, przy ul. Mickiewicza 8.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Pro Bono

Kancelaria Adwokacka KJN prowadzi działalność pro bono, skierowaną do podmiotów poszukujących nieodpłatnej pomocy prawnej w rozmaitych dziedzinach prawa. Nasza aktywność w tym obszarze przejawia się poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” oraz Stowarzyszeniu Gorlicki Klub Tenisowy „Smecz”.

Nasze Usługi

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria zapewnia Klientowi:

 

 • ciągłą gotowość świadczenia pomocy prawnej i natychmiastową reakcję na występujące problemy prawne,
 • kompleksowe i systematyczne prowadzenie spraw prawnych przedsiębiorstwa Klienta, a w szczególności reprezentację Klienta w sporach sądowych i negocjacjach, przygotowywanie projektów umów handlowych, opiniowanie występujących zagadnień prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał organów osób prawnych,
 • przygotowywanie projektów zmian umów i statutów spółek prawa handlowego, zakładanie spółek , obsługę w zakresie przekształcania, podziału lub łączenia spółek, składanie w imieniu Klienta wniosków o wpisy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługę Klienta jako pracodawcy, w tym sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, reprezentację Klienta w ramach negocjacji układów zbiorowych pracy, przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa pracy i oświadczeń woli pracodawcy (umowy o pracę, umowy w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę), reprezentację Klienta w procesach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • sądową i pozasądową windykację należności Klienta, w tym uzyskiwanie tytułów wykonawczych, reprezentację Klienta w postępowaniu egzekucyjnym obejmującą w szczególności uczestnictwo w czynnościach Komornika Sądowego, kontrolę jego działań, oraz wnoszenie w razie potrzeby przewidzianych prawem środków zaskarżenia, podejmowanie działań prawnych przewidzianych na wypadek niewypłacalności dłużników,
 • udzielanie porad prawnych zdalnie (telefonicznie lub mailowo). Umowa o stałą obsługę prawną daje Klientowi, a przede wszystkim przedsiębiorcom, najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zlecanych Kancelarii usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb Firmy Klienta.

Kancelaria Adwokacka KJN świadczy usługi polegające na prowadzeniu indywidualnych spraw Klienta. W szczególności Kancelaria oferuje:

 

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z indywidualną sprawą Klienta,
 • sporządzanie pism przygotowawczych skierowanych do strony przeciwnej,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami i organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi.

Kancelaria świadczy usługi polegające na udzieleniu jednorazowych porad prawnych lub realizacji jednorazowych zleceń.

Współpraca

W celu zapewnienia kompleksowej i w pełni profesjonalnej obsługi każdego Klienta, Kancelaria Adwokacka KJN podjęła współpracę z wiodącymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami oraz doradcami podatkowymi z całej Polski.

Kancelaria Adwokacka współpracuje na stałe z następującymi podmiotami:

 • Kancelarią Prawniczą CG z siedzibą w Gorlicach,
 • Kancelarią Adwokacką Adwokata Daniel Augustyn z siedzibą w Gorlicach,
 • Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy z siedzibą we Wrocławiu,
 • Kancelarią Rakoczy, Wroński Adwokat i Radca Prawny spółka partnerska z siedzibą w Krakowie,
 • Kancelarią Notarialną Notariusza Marta Gorzelak z siedzibą w Gorlicach,
 • Kancelarią Podatkową GWARANT Antoni Tutak z siedzibą w Gorlicach.

Formularz Kontaktowy

12 + 10 =